Demokrasi berparlimen di Malaysia dan masaalahnya / oleh Salleh Fauzi bin Hassan MutaatHassan Mutaat, Salleh Fauzi (1980) Demokrasi berparlimen di Malaysia dan masaalahnya / oleh Salleh Fauzi bin Hassan Mutaat. Fakulti Usuluddin dan Kemasyarakatan, Yayasan Pengajian Tinggi Islam Kelantan.

Abstrak / Ringkasan / Sinopsis

Metadata

Sumber Maklumat: PENDETA UM Discovery Public Access Catalogue
Taksonomi: Sistem Undang-Undang Melayu > Demokrasi Berparlimen dan Raja Berpelembagaan
Bidang: Sistem Undang-Undang Melayu
Tarikh Muatnaik: 30 Oct 2016 06:40
Kata Kunci: Demokrasi, Politik, Kerajaan, Malaysia

Share

Statistics

Statistic details