Amalan pengurusan sumber manusia di kalangan usahawan Bumiputera di dalam industri kecil dan sederhana : kajian kes di sekitar Kuching / Farinah Bt. JaparJapar, Farinah (2000) Amalan pengurusan sumber manusia di kalangan usahawan Bumiputera di dalam industri kecil dan sederhana : kajian kes di sekitar Kuching / Farinah Bt. Japar. Project Report. Faculty of Cognitive Sciences and Human Development, Universiti Malaysia Sarawak, Kota Samarahan. (Unpublished)

Abstrak / Ringkasan / Sinopsis

Metadata

Sumber Maklumat: WEBOPAC UNIMAS
Taksonomi: Ekonomi Melayu > Kegiatan Ekonomi
Ekonomi Melayu > Sosio Ekonomi
Bidang: Ekonomi Melayu
Tarikh Muatnaik: 29 Oct 2016 09:55
Kata Kunci: Usahawan Bumiputera, Industri Kecil dan Sederhana, IKS, Peniaga kecil

Share

Statistics

Statistic details