Masalah-masalah dan isu yang dihadapi oleh peniaga-peniaga kecil khususnya bumiputera / Abdul Rahman IbrahimIbrahim, Abdul Rahman (1983) Masalah-masalah dan isu yang dihadapi oleh peniaga-peniaga kecil khususnya bumiputera / Abdul Rahman Ibrahim. In: Persidangan Kebangsaan mengenai Dasar dan Strategi untuk Pembangunan Perniagaan Kecil, 18-19 Apr 1983, Serdang, Selangor. (Unpublished)

Abstrak / Ringkasan / Sinopsis

Metadata

Sumber Maklumat: Pendeta Discovery University of Malaya
Taksonomi: EKONOMI MELAYU > Kegiatan Ekonomi
EKONOMI MELAYU > Sejarah Perkembangan
Bidang: Ekonomi Melayu
Tarikh Muatnaik: 28 Oct 2016 16:58
Kata Kunci: Bumiputera, Peniaga kecil

Share

Statistics

Statistic details