Negeri yang Sembilan: daerah kecil pesaka adat warisan kerajaan berdaulat / Norhalim Hj. IbrahimHj. Ibrahim, Norhalim (1995) Negeri yang Sembilan: daerah kecil pesaka adat warisan kerajaan berdaulat / Norhalim Hj. Ibrahim. Penerbit Fajar Bakti, Shah Alam. ISBN 9676535362

Abstrak / Ringkasan / Sinopsis

Metadata

Sumber Maklumat: WebOpac Perpustakaan UiTM Kedah
Taksonomi: Adat dan Budaya Melayu > Adat Negeri
Bidang: Adat dan Budaya Melayu
Tarikh Muatnaik: 28 Oct 2016 10:18
Kata Kunci: Adat warisan, Negeri Sembilan

Share

Statistics

Statistic details