Prosiding Persidangan Bangsa Melayu dan Kejayaan Ekonomi Islam Serantau, 13 Julai 1996, Kuala Lumpur / Institut Perkembangan Minda (INMIND)Malaysia, Institut Perkembangan Minda (1996) Prosiding Persidangan Bangsa Melayu dan Kejayaan Ekonomi Islam Serantau, 13 Julai 1996, Kuala Lumpur / Institut Perkembangan Minda (INMIND). INMIND, Kuala Lumpur.

Abstrak / Ringkasan / Sinopsis

Metadata

Sumber Maklumat: Lestari, UTM Library Public Access Catalogue
Taksonomi: Ekonomi Melayu > Kegiatan Ekonomi
Ekonomi Melayu > Sejarah Perkembangan
Bidang: Ekonomi Melayu
Tarikh Muatnaik: 28 Oct 2016 08:21
Kata Kunci: Ekonomi, Bangsa melayu

Share

Statistics

Statistic details