Hubungan bahasa Arab-Melayu berdasarkan surat perjanjian wakaf masyarakat Melayu Mekah / Adi Yasran Abdul Aziz … [et al.]Abdul Aziz, Adi Yasran and Wan Sulong, Wan Muhammad and Ismail, Muhd Zulkifli and Al-Geriani, Adel M. Abdul Aziz and Alias, Norhafiza (2016) Hubungan bahasa Arab-Melayu berdasarkan surat perjanjian wakaf masyarakat Melayu Mekah / Adi Yasran Abdul Aziz … [et al.]. Jurnal Kemanusiaan, 25 (1). pp. 34-47. ISSN 1675-1930

Abstrak / Ringkasan / Sinopsis

Metadata

Sumber Maklumat: Universiti Putra Malaysia, Jurnal Kemanusian (ISSN 1675-1930)
Taksonomi: Asal Usul Melayu : Sumber Genetik > Sejarah
Warisan Melayu > Bahasa
Bidang: Asal-Usul Melayu : Sumber Genetik
Tarikh Muatnaik: 18 Oct 2016 03:59
Kata Kunci: Bahasa, Arab, Melayu, Jawi, manuskrip

Share

Statistics

Statistic details