Nilai-nilai sosial : asas perubahan sosio budaya Melayu / Wan Abdul KadirWan Yusoff, Wan Abdul Kadir (2000) Nilai-nilai sosial : asas perubahan sosio budaya Melayu / Wan Abdul Kadir. s.n., [Kuala Lumpur].

Abstrak / Ringkasan / Sinopsis

Metadata

Sumber Maklumat: Perpustakaan Negara Malaysia Online Catalogue, 305.8992 WAK
Taksonomi: Adat dan Budaya Melayu > Adat Resam & Tradisi
Adat dan Budaya Melayu > Nilai-nilai Sosial
Bidang: Adat dan Budaya Melayu
Tarikh Muatnaik: 28 Oct 2016 05:47
Kata Kunci: Social change

Share

Statistics

Statistic details