Kontrak hutang dalam syariat islam dan undang-undang sivil / Alaeddin Kharofa, Ariza AbdullahKharofa, Alaeddin and Abdullah, Ariza (2007) Kontrak hutang dalam syariat islam dan undang-undang sivil / Alaeddin Kharofa, Ariza Abdullah. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789836293374

Abstrak / Ringkasan / Sinopsis

Metadata

Sumber Maklumat: Worldcat, Perpustakaan Tun Abdul Razak
Taksonomi: Sistem Undang-Undang Melayu > Sistem Perundangan
Bidang: Sistem Undang-Undang Melayu
Tarikh Muatnaik: 28 Oct 2016 08:41
Kata Kunci: Pengharaman,riba, perundangan, hutang, pemiutang, undang-undang sivil

Share

Statistics

Statistic details