Kesan industri kecil dan sederhana (IKS) ke atas sosioekonomi masyarakat Melayu : satu kajian kes di Teluk Intan, Perak Darul Ridzuan / Mohd Asura bin AhamadAhamad, Mohd Asura (2008) Kesan industri kecil dan sederhana (IKS) ke atas sosioekonomi masyarakat Melayu : satu kajian kes di Teluk Intan, Perak Darul Ridzuan / Mohd Asura bin Ahamad. Project Report. Jabatan Antropologi dan Sosiologi, UM, Kuala Lumpur. (Unpublished)

Abstrak / Ringkasan / Sinopsis

Metadata

Sumber Maklumat: Pendeta Discovery University of Malaya
Taksonomi: EKONOMI MELAYU > Pembangunan Ekonomi Melayu
EKONOMI MELAYU > Sosio Ekonomi
Bidang: Ekonomi Melayu
Tarikh Muatnaik: 27 Oct 2016 08:49
Kata Kunci: Industri kecil dan sederhana, Sosioekonomi

Share

Statistics

Statistic details