Metodologi Imam Abu Shamah dalam Kitab Ibraz al-Ma’ani: tinjauan terhadap istidrakat ke atas Matan Shatibi / Azizul Hassan & Mohd Subhi HusseinHassan, Azizul and Hussein, Mohd Subhi (2016) Metodologi Imam Abu Shamah dalam Kitab Ibraz al-Ma’ani: tinjauan terhadap istidrakat ke atas Matan Shatibi / Azizul Hassan & Mohd Subhi Hussein. Jurnal al-Turath, 1 (1). pp. 13-23. ISSN eISSN 0128-0899

Abstrak / Ringkasan / Sinopsis

Metadata

Sumber Maklumat: Al-Turath Journal of al-Quran and al-Sunnah
Taksonomi: Islam dan Keintelektualan Melayu > Karya > Bidang Ilmu > Ilmu Qira'at
Islam dan Keintelektualan Melayu > Tokoh Ulama
Islam dan Keintelektualan Melayu > Karya > Tulisan > Bidang ilmu > Ilmu_Qira'at
Bidang: Islam dan Keintelektualan Melayu
Tarikh Muatnaik: 27 Oct 2016 08:06
Kata Kunci: Abu Shamah, Ibraz al-Maani, Istidrakat, Matan Shatibi, Qira’at

Share

Statistics

Statistic details