Nilai, amalan, dan Sistem Pendidikan Masyarakat Melayu Islam selepas penjajahan Barat hingga kini / Ab. Halim Tamuri, Kamarul Azmi JasmiTamuri, Ab. Halim and Jasmi, Kamarul Azmi (2009) Nilai, amalan, dan Sistem Pendidikan Masyarakat Melayu Islam selepas penjajahan Barat hingga kini / Ab. Halim Tamuri, Kamarul Azmi Jasmi. In: Peradaban Arab-Islam dan Masyarakat Melayu. Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, pp. 35-37. ISBN 978-983-9368-43-7

Abstrak / Ringkasan / Sinopsis

Metadata

Sumber Maklumat: Respositori Universiti Teknologi Malaysia
Taksonomi: Pendidikan Melayu
Pendidikan Melayu > Sejarah Pendidikan Melayu
Bidang: Pendidikan Melayu
Tarikh Muatnaik: 24 Oct 2016 01:50
Kata Kunci: Pendidikan, Masyarakat Melayu

Share

Download

Filename: KamarulAzmiJasmi2009_NilaiAmalanSistemPendidikanMasyarakat.pdf

Statistics

Statistic details