Pengaplikasian kaedah tafsir al-Qur’an dengan qira’at oleh Muhammad Said bin Umar di dalam Tafsir Nurul Ihsan / Mohd Nazri Ahmad, Muhd Najib Abdul Kadir & Haziyah HussinAhmad, Mohd Nazri and Abdul Kadir, Muhd Najib and Hussin, Haziyah (2016) Pengaplikasian kaedah tafsir al-Qur’an dengan qira’at oleh Muhammad Said bin Umar di dalam Tafsir Nurul Ihsan / Mohd Nazri Ahmad, Muhd Najib Abdul Kadir & Haziyah Hussin. Jurnal al-Turath, 1 (1). pp. 65-73. ISSN eISSN 0128-0899

Abstrak / Ringkasan / Sinopsis

Metadata

Sumber Maklumat: Al-Turath Journal of al-Quran and al-Sunnah, UKM
Taksonomi: ISLAM DAN KEINTELEKTUALAN MELAYU > Karya > Bidang Ilmu > Terjemahan al-Qur’an
Bidang: Islam dan Keintelektualan Melayu
Tarikh Muatnaik: 27 Oct 2016 07:44
Kata Kunci: Muhammad Said Umar, Tafsir Nurul Ihsan, Nusantara, Qira’at Tafsiriyyah, Tafsir al-Qur’an

Share

Statistics

Statistic details