Aspek fonologi bahasa Melayu daripada derivasi rumus kepada tatatingkat kekangan / Zaharani AhmadAhmad, Zaharani (2014) Aspek fonologi bahasa Melayu daripada derivasi rumus kepada tatatingkat kekangan / Zaharani Ahmad. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789834607531

Abstrak / Ringkasan / Sinopsis

Metadata

Sumber Maklumat: Pusat Dokumentasi Melayu, Katalog Awam Dalam Talian, Dewan Bahasa dan Pustaka
Taksonomi: Warisan Melayu > Bahasa
Bidang: Warisan Melayu
Tarikh Muatnaik: 27 Oct 2016 07:39
Kata Kunci: Bahasa Melayu

Share

Download

Filename: B_ZAHARANI AHMAD 2014.pdf

Statistics

Statistic details