Memperkukuh peranan bahasa Melayu dalam dunia seni : cabaran dan strategi / Hatta Azad Khan.Khan, Hatta Azad (2015) Memperkukuh peranan bahasa Melayu dalam dunia seni : cabaran dan strategi / Hatta Azad Khan. In: ,Seminar Kebahasaan Majlis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (Ke-54 : 8-9 Apr 2015 : Kuala Lumpur), Paper 2 (19p.), 8-9 Apr 2015, Kuala Lumpur.

Abstrak / Ringkasan / Sinopsis

Metadata

Sumber Maklumat: Pendeta Discovey University of Malaya
Taksonomi: Ketamadunan Melayu > Kebudayaan
Ketamadunan Melayu > Kesenian
Ketamadunan Melayu > Kesenian > Seni Lakon
Ketamadunan Melayu > Kesenian > Seni Suara
Bidang: Ketamadunan Melayu
Tarikh Muatnaik: 27 Oct 2016 06:04
Kata Kunci: Bahasa Melayu, Kesenian, Budaya

Share

Statistics

Statistic details