Minda Pengarang Melayu: Melestarikan Hubungan antar-Budaya Melayu-Jawa dalam Sulalat al-Salatin / Hashim Awang & Hashim IsmailAwang, Hashim and Ismail, Hashim (2016) Minda Pengarang Melayu: Melestarikan Hubungan antar-Budaya Melayu-Jawa dalam Sulalat al-Salatin / Hashim Awang & Hashim Ismail. Jurnal MANU, 23. pp. 1-19. ISSN 1511-1989

Abstrak / Ringkasan / Sinopsis

Metadata

Sumber Maklumat: Laman Web Rasmi Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa, Universiti Malaysia Sabah
Taksonomi: Adat dan Budaya Melayu > Kesenian Melayu
Warisan Melayu > Kesusasteraan
Bidang: Adat dan Budaya Melayu
Tarikh Muatnaik: 18 Oct 2016 03:05
Kata Kunci: Kajian budaya, Kepengarangan Melayu, Sulalat al-Salatin, Identiti Melayu, Puitika Melayu

Share

Download

Filename: MANU-Bil.-23-2016.pdf

Statistics

Statistic details