Seminar Perundangan Islam / Persatuan Shari'ah dan Undang-Undang MalaysiaUIAM, Persatuan Shari'ah dan Undang-Undang Malaysia (1990) Seminar Perundangan Islam / Persatuan Shari'ah dan Undang-Undang Malaysia. In: Seminar Perundangan Islam.

Abstrak / Ringkasan / Sinopsis

Metadata

Sumber Maklumat: Perpustakaan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
Taksonomi: Sistem Undang-Undang Melayu > Sistem Perundangan
Bidang: Sistem Undang-Undang Melayu
Tarikh Muatnaik: 27 Oct 2016 03:30
Kata Kunci: Islamic law

Share

Statistics

Statistic details