Peranan Orang Melayu dalam Sejarah Pembangunan Awal Negeri Perak / KHAZIN MOHD. TAMRINMohd Tamrin, Khazin (1991) Peranan Orang Melayu dalam Sejarah Pembangunan Awal Negeri Perak / KHAZIN MOHD. TAMRIN. Malaysia Dari Segi Sejarah (19). pp. 93-103. ISSN 1675-0594

Abstrak / Ringkasan / Sinopsis

Metadata

Sumber Maklumat: Sumber Elektronik Perpustakaan Negara Malaysia
Taksonomi: Ketamadunan Melayu > Sejarah
Ketamadunan Melayu > Warisan
Bidang: Ketamadunan Melayu
Tarikh Muatnaik: 27 Oct 2016 01:57
Kata Kunci: Sejarah Malaysia, Tradisi

Share

Download

Filename: B_KHAZIN MOHD. TAMRIN 1991.pdf

Description: Cover

Statistics

Statistic details