Sekolah agama di Malaysia: sejarah, isu & cabaran / Mohd. Hairudin Amin, Kamarul Azmi JasmiAmin, Mohd. Hairudin and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Sekolah agama di Malaysia: sejarah, isu & cabaran / Mohd. Hairudin Amin, Kamarul Azmi Jasmi. Penerbit UTM Press, Skudai, Johor.

Abstrak / Ringkasan / Sinopsis

Metadata

Sumber Maklumat: Repositori Universiti Teknologi Malaysia
Taksonomi: Pendidikan Melayu > Sejarah Pendidikan Melayu
Bidang: Pendidikan Melayu
Tarikh Muatnaik: 29 Oct 2016 15:51
Kata Kunci: Melayu, Pendidikan

Share

Download

Filename: MohdHairudinAmin2012_SekolahAgamadiMalaysia-SejarahIsu.pdf

Statistics

Statistic details