Gagasan dan pemikiran ragamhias dalam senibina warisan Melayu : cabaran kepada pengukir Malaysia dalam pembangunan senibina beridentiti kebangsaan / Ar. Mastor SuratSurat, Mastor Ar (2013) Gagasan dan pemikiran ragamhias dalam senibina warisan Melayu : cabaran kepada pengukir Malaysia dalam pembangunan senibina beridentiti kebangsaan / Ar. Mastor Surat. In: Seminar Nuansa Seni Ukir Melayu, 18 hb. September, 2013, Dewan Semarak, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Kuala Lumpu.

Abstrak / Ringkasan / Sinopsis

Metadata

Sumber Maklumat: UKM Institutional Repository
Taksonomi: WARISAN MELAYU > Kesenian
WARISAN MELAYU > Kesenian > Senibina
Bidang: Warisan Melayu
Tarikh Muatnaik: 26 Oct 2016 11:44
Kata Kunci: Senibina warisan Melayu

Share

Download

Statistics

Statistic details