Faktor mempengaruhi kejayaan usahawan peruncitan Melayu : satu kajian kes / Hasnah Ali, Norhafizah Abdul Razak dan Sanep AhmadAli, Hasnah and Abdul Razak, Norhafizah and Ahmad, Sanep (2010) Faktor mempengaruhi kejayaan usahawan peruncitan Melayu : satu kajian kes / Hasnah Ali, Norhafizah Abdul Razak dan Sanep Ahmad. In: Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia, 15-17 Oktober 2010, Bangi, Selangor.

Abstrak / Ringkasan / Sinopsis

Metadata

Sumber Maklumat: Pendeta Discovery University of Malaya, Call Number: HC445.5 PKEM
Taksonomi: EKONOMI MELAYU > Pembangunan Ekonomi Melayu
Bidang: Ekonomi Melayu
Tarikh Muatnaik: 26 Oct 2016 08:47
Kata Kunci: Usahawan Melayu

Share

Statistics

Statistic details