Struktur bahasa Melayu dialek Kuantan / Ruswan...[et al.]Ruswan (1986) Struktur bahasa Melayu dialek Kuantan / Ruswan...[et al.]. Pusat Pembangunan & Pengembangan Bahasa Departmen Pendidikan, Jakarta.

Abstrak / Ringkasan / Sinopsis

Metadata

Sumber Maklumat: Pusat Dokumentasi Melayu, Katalog Awam Dalam Talian, Dewan Bahasa dan Pustaka
Taksonomi: Warisan Melayu > Bahasa > Dialek
Warisan Melayu > Bahasa
Bidang: Warisan Melayu
Tarikh Muatnaik: 26 Oct 2016 07:52
Kata Kunci: Bahasa Melayu, Dialek Melayu, Dialek Kuantan

Share

Statistics

Statistic details