Undang-undang bagi diri Kerajaan Terengganu 1911: Kuasa raja dan pengaruh Islam dalam sebuah kerajaan Melayu / Hashim Musa, Adi Yasran Abdul AzizMusa, Hashim and Abdul Aziz, Adi Yasran (2011) Undang-undang bagi diri Kerajaan Terengganu 1911: Kuasa raja dan pengaruh Islam dalam sebuah kerajaan Melayu / Hashim Musa, Adi Yasran Abdul Aziz. nternational Journal of the Malay World and Civilisation (Formerly SARI). pp. 67-77. ISSN 0127-2721

Abstrak / Ringkasan / Sinopsis

Metadata

Sumber Maklumat: UKM Journal Article Repository
Taksonomi: SISTEM UNDANG-UNDANG MELAYU > Sistem Pemerintahan
Bidang: Sistem Undang-Undang Melayu
Tarikh Muatnaik: 26 Oct 2016 08:13
Pautan Berkaitan:
Kata Kunci: Teks undang-undang, tatanegara, perlembagaan, negara persekutuan, negara unitari, negeri Terengganu, Majlis Syura

Share

Statistics

Statistic details