Migrasi dan corak aktiviti ekonomi Melayu Patani di Hulu Perak : kajian kes di Kampung Belum Baru, Gerik, Perak / Che Sabarina binti MohamadMohamad, Che Sabarina (1996) Migrasi dan corak aktiviti ekonomi Melayu Patani di Hulu Perak : kajian kes di Kampung Belum Baru, Gerik, Perak / Che Sabarina binti Mohamad. Other thesis, Universiti Malaya.

Abstrak / Ringkasan / Sinopsis

Metadata

Sumber Maklumat: Pendeta Discovery WebOPAC - University of Malaya, Call No.:DS521 1996 Chesm
Taksonomi: Ekonomi Melayu > Kegiatan Ekonomi
Ekonomi Melayu > Pembangunan Ekonomi Melayu
Bidang: Ekonomi Melayu
Tarikh Muatnaik: 26 Oct 2016 07:20
Kata Kunci: Migrasi, Aktiviti, Ekonomi, Melayu Patani

Share

Statistics

Statistic details