Menjadi usahawan : panduan menubuhkan dan menguruskan perusahaan secara profesional / Zafir Mohd Makhbul, Fazilah Mohamad HasunMohd Makhbul, Zafir and Mohamad Hasun, Fazilah (2003) Menjadi usahawan : panduan menubuhkan dan menguruskan perusahaan secara profesional / Zafir Mohd Makhbul, Fazilah Mohamad Hasun. PTS Publications, Kuantan, Pahang. ISBN 9831921682

Abstrak / Ringkasan / Sinopsis

Metadata

Sumber Maklumat: WebOPAC Perpustakaan Tun Abdul Razak Shah Alam
Taksonomi: Ekonomi Melayu > Kegiatan Ekonomi
Bidang: Ekonomi Melayu
Tarikh Muatnaik: 26 Oct 2016 07:04
Kata Kunci: Keusahawan

Share

Statistics

Statistic details