Muzik Tradisi Tari Rakyat Perak:Suatu Pendekatan Etnomuzikologi / Mohd Azam Sulong, Zaharul Lailiddin Saidon, Nor Shuradi Nor HashimSulong, Mohd Azam and Saidon, Zaharul Lailiddin and Nor Hashim, Nor Shuradi Muzik Tradisi Tari Rakyat Perak:Suatu Pendekatan Etnomuzikologi / Mohd Azam Sulong, Zaharul Lailiddin Saidon, Nor Shuradi Nor Hashim. Malaysian Music Journal, 2 (1). pp. 72-105. ISSN 2232-1020

Abstrak / Ringkasan / Sinopsis

Metadata

Sumber Maklumat: Universiti Perguruan Sultan Idris
Taksonomi: Warisan Melayu > Kesenian > Muzik > Jenis Muzik
Bidang: Warisan Melayu
Tarikh Muatnaik: 26 Oct 2016 06:38
Kata Kunci: Muzik Tradisional Perak, Tarian Dabus, Tarian Bubu, Tarian Lotah, Muzik Tarian Melayu

Share

Download

Filename: P 2-6-Muzik Tradisi ...pdf

Statistics

Statistic details