Kesan perbandaran ke atas sosio ekonomi masyarakat Melayu : satu kajian kes di Flat PKNS Kampung Kerinchi / Aniza Bt. Ariffin @ Mohd. AriffinAriffin, Aniza (2000) Kesan perbandaran ke atas sosio ekonomi masyarakat Melayu : satu kajian kes di Flat PKNS Kampung Kerinchi / Aniza Bt. Ariffin @ Mohd. Ariffin. Project Report. Universiti Malaya, Kuala Lumpur. (Submitted)

Abstrak / Ringkasan / Sinopsis

Metadata

Sumber Maklumat: Pendeta Discovery WebOPAC - University of Malaya, Call No.:PL5065 2000 Ania
Taksonomi: Ekonomi Melayu > Pembangunan Ekonomi Melayu
Bidang: Ekonomi Melayu
Tarikh Muatnaik: 26 Oct 2016 06:12
Kata Kunci: Sosioekonomi, Masyarakat Melayu

Share

Statistics

Statistic details