Manuskrip ‘Umdat Al-Muhtajin Ila Suluk Maslak Al-Mufradin: sumbangan karya abad 17 Masihi dalam pembinaan masyarakat Melayu masa kini / Fairuzah Basri, Salmah Hj. Ahmad & Mohd Syukri Yeoh AbdullahBasri, Fairuzah and Ahmad, Salmah and Yeoh, Mohd Syukri Abdullah (2013) Manuskrip ‘Umdat Al-Muhtajin Ila Suluk Maslak Al-Mufradin: sumbangan karya abad 17 Masihi dalam pembinaan masyarakat Melayu masa kini / Fairuzah Basri, Salmah Hj. Ahmad & Mohd Syukri Yeoh Abdullah. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (IMAN), 1 (2). pp. 31-43. ISSN 2289-1706

Abstrak / Ringkasan / Sinopsis

Metadata

Sumber Maklumat: Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (IMAN), UKM
Taksonomi: Islam dan Keintelektualan Melayu > Karya
Islam dan Keintelektualan Melayu > Karya > Kategori > Manuskrip Kitab
Bidang: Islam dan Keintelektualan Melayu
Tarikh Muatnaik: 26 Oct 2016 05:00
Kata Kunci: Manuskrip Melayu, manuskrip lama, manuskrip kitab, ilmu keIslaman, kerohanian

Share

Download

Filename: A_FAUZIAH BASRI 2013.pdf

Statistics

Statistic details