Kesan kegawatan ekonomi 1997-98 terhadap usahawan Melayu : satu kaji selidik / Md. Nor Othman, Norbani Che Ha [dan] Mohd. Rosli MohamadOthman, Md. Nor and Che Ha, Norbani and Mohamad, Mohd. Rosli (1998) Kesan kegawatan ekonomi 1997-98 terhadap usahawan Melayu : satu kaji selidik / Md. Nor Othman, Norbani Che Ha [dan] Mohd. Rosli Mohamad. In: Pengajian sastera dan sosial budaya Melayu memasuki alaf baru, editor Hashim Awang AR, Zahir Ahmad, Zainal Abidin Borhan. (Kuala Lumpur : Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 1998), 1998, Kuala Lumpur : Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. (Submitted)

Abstrak / Ringkasan / Sinopsis

Metadata

Sumber Maklumat: Pendeta Discovery WebOPAC - University of Malaya, Call No.:DS595.2 M2Pen
Taksonomi: EKONOMI MELAYU > Pembangunan Ekonomi Melayu
EKONOMI MELAYU > Sejarah Perkembangan
Bidang: Ekonomi Melayu
Tarikh Muatnaik: 26 Oct 2016 04:32
Kata Kunci: Kegawatan Ekonomi, Usahawan Melayu

Share

Statistics

Statistic details