Penginstitusian pendidikan dan pendidikan berterusan di kalangan orang-orang Melayu Semenanjung Malaysia: sejarah, falsafah dan signifikannya / Dr. Khatijah bt. Zon dan M. Khalid TaibZon, Khatijah and Taib, M. Khalid (1989) Penginstitusian pendidikan dan pendidikan berterusan di kalangan orang-orang Melayu Semenanjung Malaysia: sejarah, falsafah dan signifikannya / Dr. Khatijah bt. Zon dan M. Khalid Taib. In: Persidangan antarabangsa tamadun Melayu ke II (Jilid lll), 15/08/1989 - 20/08/1989, Kuala Lumpur.

Abstrak / Ringkasan / Sinopsis

Metadata

Sumber Maklumat: Pusat Dokumetasi Melayu, Katalog Awam Dalam Talian Dewan Bahasa dan Pustaka
Taksonomi: Pendidikan Melayu > Sejarah Pendidikan Melayu
Bidang: Pendidikan Melayu
Tarikh Muatnaik: 26 Oct 2016 04:11
Kata Kunci: Sejarah Pendidikan

Share

Statistics

Statistic details