Skop Repositori

Penumpuaan Repositori Khazanah Melayu adalah memfokuskan kepada beberapa skop yang telah dikenalpasti, iaitu:-

  • Adat dan Budaya Melayu
  • Asal-Usul Melayu : Sumber Genetik
  • Ekonomi Melayu
  • Islam dan Keintelektualan Melayu
  • Kesultanan dan Pemerintahan
  • Ketamadunan Melayu
  • Pendidikan Melayu
  • Sistem Undang-Undang Melayu
  • Warisan Melayu